60 jaar Auto Koppejan

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar

Start: 1956

Aan het begin van de jaren ’50 kwam de ondernemend ingestelde Cees Koppejan naar Domburg: het geboortedorp van zijn vrouw. Daar richtte hij Autobedrijf Koppejan op. Het leven van de jonge garagehouder bestond in die beginjaren uit veel meer dan alleen auto’s verkopen of repareren. Immers, alleen een enkele goed boerende akkerbouwer of ondernemer kon zich een auto veroorloven. De meeste mensen verplaatsten zich nog gewoon per fiets, te voet of met paard en wagen. Leven van de verkoop en reparatie van die paar auto’s was dan ook niet mogelijk. Maar Cees was niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken en vond tal van andere manieren om het gezinsinkomen aan te vullen. 

autobedrijf-koppejan-items-60jaar-takelwagen

Takelwagens

De takelwagens van Koppejan waren destijds wellicht de bekendste van zijn nevenactiviteiten. Ze werden in en om Domburg ingezet voor een uiteenlopend aantal activiteiten, waaronder het aanleggen van de dijk in Westkapelle. Ook de palen voor de zeeweringen op de Domburgse stranden vervoerde Koppejan met de takelwagens door het mulle zand. Maar wat de meeste oudere Domburgers zich wellicht het beste herinneren zijn de ontelbare keren dat Koppejan er in de vroege ochtend opuit trok om alweer een automobilist uit de sloot te trekken… 

autobedrijf-koppejan-items-60jaar-kevertjes

Kevertjes

In de jaren zestig ging het in Nederland op economisch gebied steeds beter. Er werd hard gewerkt en navenant verdiend. Meer en meer mensen wilden een eigen wagentje. Maar ondanks het harde werk zat een nieuwe auto er voor veel mensen nog niet in. Maar tweedehands, dat moest kunnen. Kees kocht trailers vol kleine Kevertjes op, veelal afkomstig uit het Duitse leger. In de garage aan de Domburgseweg werden die vakkundig opgeknapt, overgespoten en weer doorverkocht. Dat bleek een succesvolle business en het ging Koppejan voor de wind, eind jaren ‘60. Zo voor de wind, dat in 1970 een gedeeltelijk  nieuw pand werd gebouwd. 

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-brand

1972: brand

In 1972 werd Domburg opgeschrikt door een uitslaande brand aan de Domburgseweg. Die was ontstaan in het autobedrijf van Cees Koppejan, dat nagenoeg helemaal uitbrandde. Alleen het kantoor bleef gespaard. Gelukkig ging de brand wel aan het woonhuis voorbij, maar het bluswater richtte ook daar grote schade aan. Maar ondanks deze tegenslag ging de familie Koppejan niet bij de pakken neerzitten. Het bedrijf werd na de brand snel weer opgebouwd.  

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-ko-jonge-jaren

Ko's jonge jaren

Ook Ko, geboren in 1960, begon in de jaren ’70 in het bedrijf mee te werken. De kleine Ko was inmiddels opgegroeid tot een stevige knul die van aanpakken wist. Hoe kon het ook anders: al van jongs af aan liep hij in de garage rond. Nog lang voor hij er zelf officieel op mocht rondrijden, deed hij met brommertjes wat zijn vader met de Kevertjes had gedaan. In 1977, na het volgen van de nodige monteursopleidingen, verleende Ko niet alleen meer hand- en spandiensten maar ging hij officieel werken voor het bedrijf van zijn vader.

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-toerisme

Toerisme

In die eerste jaren dat Ko in het bedrijf van zijn vader werkte, speelde toerisme in Domburg nog maar een bescheiden rol. Domburg kende weliswaar een aantal hotelletjes en boogde natuurlijk op het glorieuze verleden, maar het vakantieoord zoals we dat nu kennen was het zeker nog niet. Mensen hadden nog maar weinig vakantie en ook zeker niet veel geld. Dat veranderde langzaam maar zeker in de jaren ’80. Vakantie werd een gemeengoed en Domburg ontwikkelde zich tot een van de meest toeristische dorpen van Zeeland en misschien wel van Nederland. Uiteraard profiteerde ook Koppejan van deze economische voorspoed.

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-overdracht

Bedrijfsoverdracht

Zakelijk profiteerde de familie Koppejan van de opkomst van het toerisme, maar privé had het gezin het nodige te verwerken. Tot groot verdriet van de familie werd Cees Koppejan eind jaren tachtig ernstig ziek. Hij kon lang niet meer zoveel betekenen voor het bedrijf als hij wel zou willen en Ko nam stap voor stap de bedrijfsvoering over. In 1987 verloor Cees Koppejan uiteindelijk het gevecht tegen zijn ziekte. Ko moest alleen verder met het bedrijf. En Ko wilde daarbij wel vooruit. Want stilstand is achteruitgang, dat had hij allang van zijn vader geleerd.

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-doorgroeien

Doorgroeien

In de jaren ’80 en ’90 investeerde Ko daarom fors in het bedrijf. Er werd geïnvesteerd in de voorraad jonge, gebruikte auto’s, in kennis en in apparatuur die voldeed aan alle nieuwste eisen. Dat loonde: in 1985 mocht Autobedrijf Koppejan als een van de eersten APK-keuringen uitvoeren. In de jaren ’90 groeide het bedrijf door. Het ging goed met Domburg en omgeving. Nu steeds meer mensen een auto kochten, wilde Ko de verkoop van auto’s meer aandacht en ruimte kunnen geven. Daarom werd eind jaren ’90 het bedrijf vernieuwd. In 1997 werd een nieuwe werkplaats gebouwd, in 1999 volgde de showroom.

autobedrijf-koppejan-items-60-jaar-2006-2016

2006 - 2016

De afgelopen tien jaar kunnen we spreken van turbulente tijden. Internet heeft een hoge vlucht genomen, waardoor de communicatie en de interactie met klanten is veranderd. Iedereen kan zich veel gemakkelijker oriënteren en komt goed geïnformeerd de showroom binnen, wat leidt tot boeiende gesprekken. Door de onverminderde persoonlijke aandacht voor de klant weet Autobedrijf Koppejan deze nieuwe uitdagingen om te zetten in een stabiele klantenkring.

autobedrijf-koppejan-items-pand

En nu?

Auto’s worden steeds slimmer en geavanceerder. Autobedrijf Koppejan investeert daarom in het moderniseren van haar analyse-apparatuur. Daarnaast is gekozen voor aansluiting bij een nieuw onderhoudsconcept van Bosch: Autocrew. Dit concept staat zeer dicht bij de autoproducenten, waardoor service en kwaliteit van de onderdelen gegarandeerd is. Ook wordt op deze manier voorzien in extra opleiding van het onderhoudspersoneel op technisch vlak. De toekomst van auto's? Uiteraard de verdere vergroening van het autopark. En daarnaast het ondervangen van menselijke fouten door geavanceerde systemen. Een veilig idee!